Cenas Gribu savu mājas lapu!

Pārdošana internetā

Kā sāksies sadarbība?
Pēc jūsu vēlmju izzināšanas, mēs sagatavosim speciālu piedāvājumu jūsu preču katalogam vai internetveikalam. Tajā pastāstīsim –
•    Kāda funkcionalitāte vēlama jūsu preču katalogam vai internetveikalam
•    Kā notiks izstrādes process
•    Kādi būs izstrādes termiņi
•    Kāds būs izstrādes budžets
•    Sniegsim atbildes uz iespējamiem jautājumiem (apmaksa, garantija, apkalpošana, u.c.).
 
Kādēļ tas nepieciešams
Internets ir daudz vairāk kā komunikāciju kanāls. Tas ir pārdošanas kanāls, pie tam ar daudz plašākām iespējām nekā, piemēram, parastā tirdzniecība veikalā. Internetā ir lieliskas pircēju lojalitātes veidošanas iespējas, neierobežotas preču virzīšanas un pircēju ceļa regulēšanas iespējas un pilna kontrole pār notiekošo. Aizvien vairāk uzņēmēji savu darbību paplašina, apgūstot Interneta sniegtās iespējas – parastu uzņēmuma mājas lapu papildinot ar daudzfunkcionālu preču katalogu vai pat internetveikalu.
 
Vēl aizvien nav par vēlu pievienoties!
 
Kādas ir iespējas?
Kāda veida funkcionalitāte nepieciešama Jūsu biznesa paplašināšanai internetā, varēsim pateikt tikai pēc tikšanās un jūsu vēlmju analīzes. Šeit minēsim vien dažas labas idejas, kas ir bijušas īstenotas mūsu klientu projektos:
Jūsu klientu ērtībām:
•    Preču katalogs ar vairāku līmeņu struktūru;
•    Preču pasūtīšanas iespējas;
•    Ar vai bez apmaksas iespējām.
•    Atšķirīga informācija reģistrētiem un nereģistrētiem lietotājiem. Piemēram, nereģistrētiem lietotājiem netiek rādītas cenas;
•    Preču cenu un citu parametru salīdzināšana;
Jūsu ērtībām:
•    Preču kataloga struktūras un satura administrācija. Šeit piedāvājam arī sasaisti ar jūsu esošu preču uzskaites sistēmu, nodrošinot pilnīgu vai daļēju datu eksportu;
•    Pasūtījumu administrācija;
Te ir visplašākās iespējas. Dažādi statusi (piemēram, jauni, procesa, pabeigti un noraidīti pasūtījumi), sasaiste ar atbildīgajiem pārdevējiem, utt
•    Pārdevēju administrācija. Jums var būt jūsu tirdzniecības menedžeru datu bāze, kas saistīta ar atbilstošiem pastāvīgajiem klientiem.
•    Klientu administrācija. Reģistrēto un nereģistrēto klientu administrācija, sasaiste ar pārdevējiem. Protams, ir padomāts arī par nevēlamiem apmeklētājiem (jūs varat veidot „melnos” sarakstus, kas nevar apmeklēt vai veikt iegādes jūsu internetveikalā vai preču katalogā)
•    Statistika dažādos griezumus – preču, klientu, pārdevēju statistika;
•    Reklamēšana – noteikti, savā interneta veikalā vai preču katalogā jūs vēlēsieties izvietot reklāmas, gluži kā tas notiek parastā veikalā dzīvē;
•    Piedāvājumu gatavošana – nereti uzņēmumi gatavo piedāvājumus, izmantojot Excel vai citu līdzīgu programmatūru, mēs varam piedāvāt iespēju to darīt vienotajā sistēmā, izmantojot preču katalogu, kas reizē sasaistīts ar jūsu klientu un pārdevēju datu bāzēm
•    Protams, sistēma ļauj strādāt vismaz trīs valodās, t.i., jūsu preču katalogs un internetveikals varēs strādāt uz vairākām auditorijām, piemēram, latviešu, krievu un angļu valodā. Un papildus valodu pievienošana ir ātra un ekonomiska.
 
Tās ir dažas no idejām, kas jau īstenotas mūsu klientu projektos. Bez šaubām, Jūsu preču katalogā vai internetveikalā nāks klāt jauna, tieši jums nepieciešama un piemērota funkcionalitāte.
 
Ar ko preču katalogs atšķiras no internetveikala?
Abi pārdošanas veidi ir līdzīgi. Atšķirība ir lietotāja un jums pieejamās funkcionalitātes apjomā. Preču katalogā, atšķirībā no internetveikala, nav pieejama preču pasūtīšanas un apmaksas funkcionalitāte un ar to saistītā funkcionalitāte (pasūtījumu un pircēju administrācija, utt).
 


(default) 14 queries took 11 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `services`771
2DESCRIBE `service_types`441
3DESCRIBE `i18n`661
4DESCRIBE `layouts`221
5DESCRIBE `articles`661
6SELECT `Service`.*, `ServiceType`.*, `Layout`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `Service`.`id` FROM `services` AS `Service` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__name` ON (`Service`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Service' AND `I18n__name`.`field` = 'name') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Service`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Service' AND `I18n__description`.`field` = 'description') LEFT JOIN `service_types` AS `ServiceType` ON (`Service`.`service_types_id` = `ServiceType`.`id`) LEFT JOIN `layouts` AS `Layout` ON (`Service`.`layouts_id` = `Layout`.`id`) WHERE `Service`.`id` = 12 AND `I18n__name`.`locale` = 'lav' AND `I18n__description`.`locale` = 'lav' LIMIT 1112
7SELECT `ServiceType`.`id`, `ServiceType`.`name`, `ServiceType`.`created`, `ServiceType`.`updated` FROM `service_types` AS `ServiceType` WHERE `ServiceType`.`id` = 4 110
8SELECT `Service`.`id`, `Service`.`service_types_id`, `Service`.`name`, `Service`.`description`, `Service`.`created`, `Service`.`updated`, `Service`.`layouts_id` FROM `services` AS `Service` WHERE `Service`.`service_types_id` = (4) 550
9SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (4) 331
10SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (4) 331
11SELECT `Layout`.`id`, `Layout`.`name` FROM `layouts` AS `Layout` WHERE `Layout`.`id` = 1 110
12SELECT `Article`.`id`, `Article`.`name`, `Article`.`body`, `Article`.`created`, `Article`.`updated`, `Article`.`layouts_id` FROM `articles` AS `Article` WHERE `Article`.`layouts_id` = (1) 330
13SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (12) 331
14SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (12) 331