Cenas Gribu savu mājas lapu!

Intranets

Intranets – darba instruments un organizācijas iekšējās komunikācijas platforma
 

Kāpēc veidot Intranetu?
 
Uzņēmumi un organizācijas velta laiku un līdzekļus inovatīvas vides veidošanai un saliedētas komandas veidošanai. Intranets kalpo abiem mērķiem. Intranetam var būt vairāki pielietojumi, bet pārsvarā tas tiek veidots kopējas vides radīšanai. Intranets kalpo kā telpa, kopēja vide, kurā tiek radītas jaunas idejas, apspriestas, pilnveidotas un novestas līdz realizācijai.
 
Uzņēmuma vai organizācijas intraneta (iekšējās mājas lapas) vai ekstraneta (komunikācijai un darbam ar partneriem) izstrāde ir viena no Interneta risinājumu aģentūras CO galvenajām kompetencēm.
 
Intranets – tikai darbiniekiem paredzēta mājas lapa – sastāv no divu veidu satura:

  • Informatīvās sadaļas
  • Funkcionālas iespējas

 
Gan viena, gan otra ir būtiska intraneta sastāvdaļa.
 
Informatīvās sadaļas – intranetā parasti tiek iekļautas šādas tekstuālās sadaļas:
•    Par organizāciju – vadība, misija, vīzija, mērķi, u.c.
•    Aktualitātes
•    Intervijas ar darbiniekiem
•    Specifiskā darba informācija
•    Biežāk lietojamo veidlapu paraugi lejupielādēšanai
•    Darbinieku rokasgrāmata
•    Informācija par jauniem darbiniekiem, par prombūtnē esošiem darbiniekiem
•    U.c.
 
Funkcionālās iespējas ir viss pārējais intraneta saturs, darba iespējas, kuru darbību nodrošina speciāli izstrādāti programmas moduļi. Iespējas ir ārkārtīgi plašas un jūsu organizācijai nepieciešamās ir atkarīgas no tās lieluma, specifikas un nozares. Potenciālā intraneta funkcionalitāte, tās iespējas aprakstītas atsevišķā nodaļā.
 
Interneta risinājumu aģentūrai CO ir pieredze intraneta izstrādē un ieviešanā, kas ļauj nodrošināt kompetentu sadarbību un jūsu organizācijai piemērotākā risinājuma piemeklēšanu un izstrādi.
 
Sadarbība tiek organizēta šādi:

1. solis. Nepieciešamā funkcionalitātes apjoma noteikšana
2. solis. Tāmes aprēķināšana, balstoties uz noteikto funkcionalitātes apjomu. Tāmi iespējams aprēķināt tikai pēc funkcionalitātes apjoma izvēles. Intraneta izveides izmaksas, atkarībā no izvēlētā funkcionalitātes apjoma, var būt no dažiem tūkstošiem latu līdz vairākiem desmitiem tūkstošu latu.
3. solis. Līguma noslēgšana
4. solis. Detalizētas tehniskās specifikācijas izstrāde un saskaņošana
5. solis. Vizuālā interfeisa dizaina izstrāde un saskaņošana
6. solis. Programmēšana
7. solis. Pamatsatura ievade, apmācība darbam ar intraneta administrācijas sistēmu
8. solis. Ieviešana: publicēšana, prezentācija darbiniekiem, iekšējā komunikācija
 
Izstrādātajiem risinājumiem nodrošinām 2 gadus garu garantijas periodu (bez maksas konsultācijas, kļūdu labošana; rekomendācijas par iespējamiem papildinājumiem un uzlabojumiem. )
 
 


(default) 14 queries took 11 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `services`771
2DESCRIBE `service_types`441
3DESCRIBE `i18n`661
4DESCRIBE `layouts`221
5DESCRIBE `articles`661
6SELECT `Service`.*, `ServiceType`.*, `Layout`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `Service`.`id` FROM `services` AS `Service` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__name` ON (`Service`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Service' AND `I18n__name`.`field` = 'name') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Service`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Service' AND `I18n__description`.`field` = 'description') LEFT JOIN `service_types` AS `ServiceType` ON (`Service`.`service_types_id` = `ServiceType`.`id`) LEFT JOIN `layouts` AS `Layout` ON (`Service`.`layouts_id` = `Layout`.`id`) WHERE `Service`.`id` = 14 AND `I18n__name`.`locale` = 'lav' AND `I18n__description`.`locale` = 'lav' LIMIT 1112
7SELECT `ServiceType`.`id`, `ServiceType`.`name`, `ServiceType`.`created`, `ServiceType`.`updated` FROM `service_types` AS `ServiceType` WHERE `ServiceType`.`id` = 2 110
8SELECT `Service`.`id`, `Service`.`service_types_id`, `Service`.`name`, `Service`.`description`, `Service`.`created`, `Service`.`updated`, `Service`.`layouts_id` FROM `services` AS `Service` WHERE `Service`.`service_types_id` = (2) 25250
9SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (2) 331
10SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (2) 331
11SELECT `Layout`.`id`, `Layout`.`name` FROM `layouts` AS `Layout` WHERE `Layout`.`id` = 1 110
12SELECT `Article`.`id`, `Article`.`name`, `Article`.`body`, `Article`.`created`, `Article`.`updated`, `Article`.`layouts_id` FROM `articles` AS `Article` WHERE `Article`.`layouts_id` = (1) 330
13SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (14) 331
14SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (14) 331