Cenas Gribu savu mājas lapu!

E-pasta servisa uzturēšana

Elektroniskā pasta pakalpojumi
SIA CO piedāvā kvalitatīvus elektroniskā pasta pakalpojumus, nodrošinot stabilu un nepārtrauktu piekļuvi klienta elektroniskajam pastam.
SIA CO saviem e-pasta klientiem piedāvā:
    elektroniskā pasta adreses, izmantojot savu domēna vārdu
    iespēju lasīt savu e-pastu no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot
http://mail.co.lv
    e-pastu uz mobilo tālruni
    nevēlamu vēstuļu (SPAM) filtrēšanu
    elektroniskā pasta filtru
    automātisko atbildētāju
    elektroniskā pasta pāradresāciju
    mājas lapas uzturēšana 50 MB apjomā bez papildu maksas
    e-pastu administrēšanas paneli klientiem ar savu domēnu
    24*7 profesionālas konsultācijas un tehnisko atbalstu
 elektroniskā pasta filtrs
Uzstādot e-pasta filtrus Jums ir iespēja dinamiski kontrolēt vēstuļu piegādi Jūsu pastkastītē, izfiltrējot nevēlamos sūtījumus uz servera, pirms vēstules piegādes pastkastītē.

 nevēlamu vēstuļu (SPAM) filtrēšana
Ieslēdziet SPAM filtrēšanu, lai atsijātu nevēlamos ziņojumus. Nosakiet SPAM filtra jūtīgumu vai rediģējiet balto/melno sarakstu, atbilstoši savām prasībām.

 automātiskais atbildētājs
Dodoties atvaļinājumā vai biznesa ceļojumā, uzstādiet automātisko atbildētāju ar kura palīdzību varēsiet informēt draugus un biznesa partnerus par savu prombūtni.

 elektroniskā pasta pāradresācija
Pāradresējiet ienākošo elektronisko pastu sūtījumu uz citu e-pasta adresi.
 e-pastu administrēšanas panelis klientiem ar savu domēna vārdu
Klientiem, kuriem ir savs domēna vārds, ir iespēja tiešsaistē administrēt (veidot jaunas, dzēst, mainīt paroles u.c.) savas elektroniskās pastkastītes.
 


(default) 14 queries took 11 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `services`771
2DESCRIBE `service_types`441
3DESCRIBE `i18n`661
4DESCRIBE `layouts`221
5DESCRIBE `articles`661
6SELECT `Service`.*, `ServiceType`.*, `Layout`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `Service`.`id` FROM `services` AS `Service` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__name` ON (`Service`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Service' AND `I18n__name`.`field` = 'name') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Service`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Service' AND `I18n__description`.`field` = 'description') LEFT JOIN `service_types` AS `ServiceType` ON (`Service`.`service_types_id` = `ServiceType`.`id`) LEFT JOIN `layouts` AS `Layout` ON (`Service`.`layouts_id` = `Layout`.`id`) WHERE `Service`.`id` = 30 AND `I18n__name`.`locale` = 'lav' AND `I18n__description`.`locale` = 'lav' LIMIT 1112
7SELECT `ServiceType`.`id`, `ServiceType`.`name`, `ServiceType`.`created`, `ServiceType`.`updated` FROM `service_types` AS `ServiceType` WHERE `ServiceType`.`id` = 2 110
8SELECT `Service`.`id`, `Service`.`service_types_id`, `Service`.`name`, `Service`.`description`, `Service`.`created`, `Service`.`updated`, `Service`.`layouts_id` FROM `services` AS `Service` WHERE `Service`.`service_types_id` = (2) 25250
9SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (2) 331
10SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (2) 331
11SELECT `Layout`.`id`, `Layout`.`name` FROM `layouts` AS `Layout` WHERE `Layout`.`id` = 1 110
12SELECT `Article`.`id`, `Article`.`name`, `Article`.`body`, `Article`.`created`, `Article`.`updated`, `Article`.`layouts_id` FROM `articles` AS `Article` WHERE `Article`.`layouts_id` = (1) 330
13SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (30) 331
14SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (30) 331