Cenas Gribu savu mājas lapu!

CMS Satura vadības sistēma

Šodien praktiski ikviena vismaz vidēja apjoma mājas lapa nav iedomājama bez satura vadības sistēmas. Mūsuprāt, Satura vadības sistēmu CMS InSite ir racionāli un nepieciešami uzstādīt katram klientam, kura majas lapā lappušu skaits pārsniedz vismaz 5 (piecas).

Ieguldījums, pašrocīgi veicot labojumus un papildinājumus attaisnots, salīdzinājumā ar papildus izmaksām un laiku, kas nepeieciešams organizējot trešo personu darbu mājas lapas apkalpošanā.

Interneta mājas lapas apkalpošanas ārpakalpojuma izvēle savukārt samazina iekšējo resursu apjomu un izmaksas un ir racionāla un nepieciešama uzņēmumiem un organizācijām, kas veic regulāru darbu ar savu lapu, bet nevēlas algot papildus darbiniekus un apmaksāt to kvalifikācijas celšanu.

Izmantojot mūsu satura pārvaldības sistēmu, organizācijai jeb individuālam lietotājam būs vienkāršāk apmainīties ar informāciju un komunicēt ar potenciālo mājas lapas auditoriju. Īpaši svarīgi ir spēt savlaicīgi publicēt tieši to informāciju, kura potenciālajam mājas lapas apmeklētājam ir nepieciešama. Lai šo uzdevumu visefektīvāk veiktu, ir nepieciešama:

  •     ērta informācijas ievietošanas un publicēšanas forma;
  •     iespēja modificēt informāciju vizuālā teksta redaktorā (WYSIWYG);
  •     iespēja augšupielādēt jebkāda formāta vizuālo informāciju, kā arī veikt šo datu noformēšanu un maketēšanu tiešsaistē.

Visu iepriekš minēto kā arī papildus funkcionalitāti nodrošina mūsu satura pārvaldības sistēma.


Tekstuālās informācijas rediģēšana
Mājas lapas sadaļu tekstuālās informācijas rediģēšana notiek līdzīgi elektronisko dokumentu sagatavošanas procesam, jo informācijas apstrādei tiek izmantotas vizuālā teksta redaktora (WYSIWYG) iespējas:

  •     Tekstuālas informācijas formatēšana;
  •     Paragrāfu centrēšana un līdzināšana;
  •     Sarakstu veidošana;
  •     Multimedija informācijas ievietošana;
  •     Tabulu veidošanas un formatēšanas iespēja;
  •     Hipersaišu piesaiste noteiktiem lapas objektiem;
  •     Automatizēta HTML koda ģenerēšana.

Attēlu ievietošana
Pateicoties vizuālā teksta redaktora (WYSIWYG) iespējām, ir atvieglota arī vizuālās informācijas ievietošana un organizēšana mājas lapu sadaļās. Lietotājam ir jānorāda tikai attēls, kuru vēlas ievietot un jānorāda vēlamie parametri bildes atspoguļošanai mājas lapā.


Jaunu sadaļu pievienošana
Mājas lapas sadaļu struktūra tiek organizēta hierarhiskā sarakstā, tādā veidā nodrošinot iespēju neierobežoti veidot jaunas mājas lapas sadaļas, pakārtojot vienu otrai. Tikko lietotājs ir pievienojis jaunu mājas lapas sadaļu, tā automātiski ir pieejama kopējā mājas lapas struktūrā.

Ieguvumi:
 
Vienkārši
    Satura atjaunošana – vienkārši kā ierastā teksta redaktorā
    Struktūras papildināšana un izmaiņas – ar vienu peles klikšķi
    Izmaiņas spēj veikt nespeciālists


Ērti 
    Sistēma nav jāinstalē – tā pieejama no jebkura datora ar interneta pieslēgumu
    Sistēma tiek adaptēta katra uzņēmuma specifiskajām vajadzībām


Ekonomiski
    Nav izmaksu lapas atjaunošanai – to veic Jūsu uzņēmuma darbinieki
    Nav izmaksu sistēmas instalēšanai un apkalpošanai – tā atrodas uz servera
    Bez maksas tiek veikta sistēmas lietotāju apmācība un konsultācijas


Elastīgi
    Mājas lapa viegli papildināma – ar jaunām sadaļām, moduļiem un dizainu
    Sistēma viegli papildināma un modernizējama


Stabili
    CO garantē sistēmas darbību
    Nodrošināti sistēmas atjaunojumi un uzlabojumi
    Nepārtrauktu un ātru darbību nodrošina servera īpašības
    Jebkurā problēmsituācijā pieejamas mūsu speciālistu konsultācijas


Droši
    Pieeja sistēmai tikai autorizētiem lietotājiem (vārds un parole)
    Pieeja tikai no noteiktām IP adresēm
    Papildus drošības pasākumi un notikumu reģistrēšana, atbilstoši Jūsu prasībām.

 


(default) 14 queries took 14 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `services`771
2DESCRIBE `service_types`441
3DESCRIBE `i18n`662
4DESCRIBE `layouts`221
5DESCRIBE `articles`661
6SELECT `Service`.*, `ServiceType`.*, `Layout`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `Service`.`id` FROM `services` AS `Service` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__name` ON (`Service`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Service' AND `I18n__name`.`field` = 'name') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Service`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Service' AND `I18n__description`.`field` = 'description') LEFT JOIN `service_types` AS `ServiceType` ON (`Service`.`service_types_id` = `ServiceType`.`id`) LEFT JOIN `layouts` AS `Layout` ON (`Service`.`layouts_id` = `Layout`.`id`) WHERE `Service`.`id` = 8 AND `I18n__name`.`locale` = 'lav' AND `I18n__description`.`locale` = 'lav' LIMIT 1113
7SELECT `ServiceType`.`id`, `ServiceType`.`name`, `ServiceType`.`created`, `ServiceType`.`updated` FROM `service_types` AS `ServiceType` WHERE `ServiceType`.`id` = 2 110
8SELECT `Service`.`id`, `Service`.`service_types_id`, `Service`.`name`, `Service`.`description`, `Service`.`created`, `Service`.`updated`, `Service`.`layouts_id` FROM `services` AS `Service` WHERE `Service`.`service_types_id` = (2) 25250
9SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (2) 331
10SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (2) 331
11SELECT `Layout`.`id`, `Layout`.`name` FROM `layouts` AS `Layout` WHERE `Layout`.`id` = 1 110
12SELECT `Article`.`id`, `Article`.`name`, `Article`.`body`, `Article`.`created`, `Article`.`updated`, `Article`.`layouts_id` FROM `articles` AS `Article` WHERE `Article`.`layouts_id` = (1) 331
13SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (8) 331
14SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (8) 331